Geolog använder radiometrisk datering att identifiera

Definitions of Geologi, synonyms, antonyms, derivatives of Geologi, analogical dictionary of Geologi (Swedish) Geologi är vetenskapen om uppkomst, sammansättning och förändring av jordskorpans berg- och jordarter.Geologi ingår som en del inom ämnesområdet geovetenskap.Inom geologin finns flera olika underavdelningar, såsom petrologi, mineralogi, tektonik, sedimentologi, stratigrafi och paleontologi.Jordens utvecklingshistoria studeras inom ämnesområdet historisk geologi. Innehåll. 1 Historia; 2 Geologisk tidsskala. 2.1 Viktiga milstolpar; 2.2 Kortfattad tidsskala; 2.3 Datering. 2.3.1 Relativ datering; 2.3.2 Absolut datering; 3 ... Radiometrisk datering är en typ av evig sanningdatummärkning. Långa svaret: Vetenskaper som geologi, paleontologi och arkeologi är mycket intresserade av att identifiera föremål som hittats ålder och dessa forskare använder ibland båda släktingdatummärkningen eller absoluta dating för att karakterisera objekten ålder de studerar. Vetenskapligt arbete om jorden och berg har länge utövats; Peri Lithon (om stenar) av den grekiske vetenskapsmannen Theofrastos (372–287 f kr) var ett aktat verk i tusen år. Men geologin som självständig vetenskap, och med den innebörd den ges idag kommer från slutet av 1700-talet. Arvidsjaurporfyrerna har med radiometrisk datering visat sig ha åldrar på. ca 1 870–1 880 miljoner år, dvs. de är något yngre än Kirunaporfyrerna. I. stora områden är de endast mycket måttligt omvandlade (metamorfoserade), vilket gör att en mängd primära drag är mycket väl bevarade, både i. hällskala och i mikroskop.

Geologi - newikis.com