Validointi XML käyttämällä DTD

Validointi ilman indeksejä sekä indeksien kanssa hidasti XML- käsittelyä. ... n SQL + XML hybriditietokanta DTD Document Type Definition. Määrittää dokumentin rakenteen ... käyttämällä integroituja merkkejä. Vaikka suunnittelijat voivat luoda merkkejä, XML- ... 3 SISÄLLYSLUETTELO 1 JOHDANTO XML-PERUSKÄSITTEET XML Elementit Attribuutit Entiteetit Kommentit DTD Elementtien määritykset Attribuuttien määritykset Entiteettien määritykset ja notaatiot Validointi DTD:n avulla XML-SKEEMA XML-TIETOKANTA XMLType XMLType funktioiden käyttöä XMLType -näkymät XSU XML-KYSELYT Jäsentäminen DOM SAX DOM vs. SAX jäsentämisesimerkki SAX-rajapinnalla ... XML TO LINQ parsing - c#, xml, linq I have a simple XML, the use of XML TO LINQ analysis, but 'code', 'budget' data can not be in the form, tried a lot of methods, has been unable to effectively solve, ask the teacher whether you can help solve the problem, thanks for the assistance. (Wikipedia: DTD, 2011.) DTD:tä voidaan hyödyntää joko sisällyttämällä se jokaiseen XML-tiedostoon erikseen, tai käyttämällä erillisiä DTD-määrittelydokumentteja, joihin viitataan niitä käyttävien XML-tiedostojen sisällä. XML DTD ei ole ainoa tapa määritellä dokumentin tyyppi. XML Schema -tyyppimäärittely mahdollistaa myös nimiavaruudet huomioivan tyyppimäärittelyn. 7. XML ja tyylit Tyylien perusidea on erottaa dokumenttien tietosisältöä kuvaava rakenne dokumenttien esitystavasta. Document Type Definition) on joukko sääntöjä, jotka määräävät, mitkä elementtityypit ovat sallittuja XML-dokumentin sisällä. Ne siis määrittävät kunkin elementtityypin sallitun sisällön ja attribuutit. DTD kuvaa myös kaikki ulkoiset elementit, joihin on viitattu dokumentin sisällä sekä käytettävissä olevat notaatiot [1].

XML-skeemat - Jyväskylän yliopisto