Kadın hakları örnekleri

KADIN HAKLARI ALANINDAKİ GELİŞMELER Türkiye’de Cumhuriyetin kuruluş yıllarından itibaren kadının siyasi ve toplumsal hayattaki konumunun güçlendirilmesine yönelik önemli adımlar atılmış, Batılı ülkelerin pek çoğundan önce ülkemizde kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiştir. 1980’li yıllardan bu yana gerek … SunumTürkiye'de Kadın Hakları 1. Yalova Belediyesi 05.12.2014 TÜRKİYE’DE KADIN HAKLARI Arabulucu – Avukat H. Mehveş Ekşiler [email protected] 0533 2557980 2. Bir toplum, bir millet erkek ve kadın denilen iki cins insandan meydana gelir. Kadın Hakları Bilindiği gibi ülkemizde 5 Aralık günü Kadın Hakları Günü olarak kutlanmaktadır. Bu tarihte, kadınların toplum içindeki yeri ve önemini anlatan çeşitli etkinlerin düzenlenmesi kadın haklarına olumlu katkılar sağlamaktadır. Geleceğin Kadın Liderleri. KAGİDER 2010 yılından bu yana işine, toplumuna ve çevresine farklılık getirecek genç kadınları topluma ve iş yaşamına hazırlamak, onların beceri ve duyarlılıklarını geliştirmek, donanımlarını artırmak amacıyla “Geleceğin Kadın Liderleri Eğitim Programı”nı yürütmektedir. Sayıları artan Kadın Sığınma Evleri ve bu durumda olan kadınlara uygulanan maddi, manevi destek çalışmaları, kadın haklarının yasalarla koruma altına alınması, TV programlarında ve yazılı eserlerde işlenen kadın hakları ve ihlalleri meselesi, sivil toplum kuruluşlarınca ve devlet kanalıyla uygulanan bilinçlendirici ... Posts Tagged ‘kadın hakları’ ... Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen “Kadının Global Değer Zincirine Katılımı için İş ve Gelişim Örnekleri Toplantısı” kapsamında yaptığı kapanış konuşmasının ardından, Güler Sabancı, Sabancı Holding adına bildiriyi imzalayarak Birleşmiş Milletler Cinsiyet ... Blog. June 12, 2020. What it takes to run a great virtual all-hands meeting; June 11, 2020. Online professional development: Your summer PD in a virtual setting Kadın ve Kadın Hakları Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet. 18 Mart, 2017. 1.959 gösterim. Çok Konuşulanlar. Bilim ve Teknoloji, Eğitim Geleceğe Bakış ... Kadın Hakları Bildirgesi 1791’de yayınlandı. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü’nde “Kadın ve Kadın Yurttaş Hakları Bildirgesi”nin özetini aşağıda hatırlarken kadınlara sesleniyoruz: Şiddeti kabul etmeyin hakkınızı arayın! Fransız yazar Olympe de Gouges, bu bildirgeyi İnsan ve Yurttaş Hakları Bildirgesi’ne tepki olarak hazırlamıştı. Çünkü Fransız ... Kadınlarımızdan Fazîlet Örnekleri. adak; hz.fatıma; kadın; kadın hakları; nezir; tarihte kadın; Târih boyunca kadın, gerek âilesine ve gerekse İslâm’a hizmet etmekte büyük bir fedâkârlık sembolü olmuştur. Bu fazîlet timsâli kadınlarımızın gönül iklîminden bir hisse nasîb olması ümîdiyle, kendilerinden bir ...

İş Kazası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

2020.05.04 12:37 avukatbesler İş Kazası Hakkında Bilinmesi Gerekenler

İş Kazası Hakkında Bilinmesi Gerekenler
İş Kazası Nedir?
İş kazası; bir işverene bağlı olarak çalışan işçinin, yaptığı iş esnasında geçirdiği kaza nedeniyle fiziki ya da psikolojik kayıplar yaşamasıdır. İş kazası nedir sorusunun cevabı 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu madde 13 içerisinde tek tek sayılmıştır. Bu haller şu şekilde sıralanabilir:

 • Kazanın iş yeri sınırları içerisinde gerçekleşmesi,
 • İşveren tarafından yürütülmekte olan iş sebebiyle gerçekleşmesi,
 • İşçinin görevli olarak gönderildiği iş yeri dışında bir yerde kaza geçirmesi,
 • Emziren kadın çalışanın çocuğuna süt verme saati içerinde kaza geçirmesi,
 • İşçinin işveren tarafından sağlanan araç hizmeti sırasında kazaya yakalanmasıdır.
İş kazası örnekleri kanunda sayılanlar ile sınırlı değildir. Bunların dışında işin görülmesi esnasında gerçekleşen merdivenden düşme, trafik kazası geçirme vb. durumlarda iş kazası kapsamına girmektedir.
İş Kazası Tutanağı Nasıl Tutulmalıdır?
Kaza meydana geldiğinde ivedilikle tutanak altına alınmalıdır. Kazanın meydana geldiği tarih ve saat, oluş şekli, şahit olan kişilere tutanakta yer verilmelidir. İş kazası tutanağı açılacak maddi ve manevi tazminat davasında önemli rol oynayacaktır. İşverenler tutanakları genelde kendi kusurlarını gizleyecek şekilde düzenlemektedir. Bu nedenle tutanaklarda işçi aleyhine yazılan hususların aksinin ispatı için alanında uzman bir iş kazası avukatı ile çalışılması önemlidir.
İş Kazası Bildirimi Nasıl Yapılır?
İş kazası bildirimi SGK’nın sitesinden elektronik ortamda yapılabilmektedir. Bunun dışında kurumun sitesindeki bildirim formunu doldurarak veya kendiniz hazırlayacağınız bir dilekçe ile de SGK’ya kazayı bildirebilirsiniz.
Kaza kurum tarafından öğrenildikten sonra olayın araştırılması için müfettiş görevlendirilir. Kurum ayrıca işçiye çalışamadığı günler için geçici iş göremezlik ödeneği bağlar ve tedavi masraflarını karşılar. İş kazası avukatının kurum tarafından belirlenen maluliyet oranının doğruluğunun incelenmesi ve gerekirse itirazda bulunması büyük öneme sahiptir. Bu şekilde olası hak kayıplarının önüne geçilebilmektedir. İş kazası avukatı aynı zamanda kazadan sorumlu olan kişilerin cezai ve hukuki sorumluluklarının belirlenmesi konusunda da danışılması gereken ilk kişidir.
İş Kazası Bildirim Süresi Ne Kadardır?
İş kazası bildirim süresi kaza tarihinden itibaren 3 iş günüdür. Bu süre içerisinde işveren tarafından SGK’ya başvurularak bildirim yapılmalıdır. Aksi takdirde işçi herhangi bir zaman sınırlamasına tabi olmaksızın kazayı SGK’ya bildirebilir.
İş Kazası Bildirmeme Cezası Ne Kadardır?
Üç günlük süre içerisinde iş kazası bildirmeme cezası oldukça yüksektir. Süresi içerisinde bildirim yapmayan işverenlere 2020 yılı için en az 4688 TL en çok 9376 TL ceza verilmektedir. Ceza miktarı iş yerinin tehlike sınıfına ve çalışan sayısına göre değişmektedir.
Bazı durumlarda işverenlerce SGK’ya bildirim yapılmamakta ve olay kapatılmaya çalışılmaktadır. Bu şekilde işçinin kaza nedeniyle maddi ve manevi tazminat davası açması ve kolluğa şikayette bulunması engellenmeye çalışılmaktadır. Böyle bir durum söz konu olduğunda iş kazası avukatının önemi bir kez daha anlaşılmaktadır. İşveren bildirimi zamanında yapmaz ise bildirim işçi veya iş kazası avukatı tarafından kuruma yapılmalı ve şikayet süresi içerisinde kolluğa iletilmelidir.
İş Kazası Geçiren İşçinin Hakları Nelerdir?
İşçinin tedavi masrafları SGK tarafından karşılanır ve geçici iş göremezlik maaşı bağlanır. İşçi meslekte kazanma gücünü en az yüzde 10 oranında kaybetmişse kendisine sürekli iş göremezlik maaşı ödenecektir. Bunların dışında işçi kendisinin ve yakınlarının uğradığı maddi ve manevi zararların tahsili için işverene karşı dava açabilecektir.
İş Kazası Tazminat Hesaplama Nasıl Yapılır?
İş kazası tazminat hesaplama teknik ve detaylı bir konudur. Maddi tazminat hesaplanırken işçinin kaza olmasa idi elde edebileceği gelir hesaplanarak, uğramış olduğu iş gücü kaybı nedeniyle mevcut durumda elde edeceği gelir arasındaki fark tespit edilir. İş kazalarında tazminat hesaplamasına etki eden en önemli faktörler işçinin ücreti, maluliyet oranı, yaşı ve kusur oranıdır. Bu nedenle alanında uzman bir iş kazası avukatı tarafından işçinin ücret miktarının ispatı ve kusur oranı bakımından gerekli savunmaların yapılması gerekmektedir.
Manevi tazminat hesaplamasında ise uğranılmış olan ruhsal çöküntünün bir nebze giderilmesi amaçlanmaktadır. İşçiler çoğu zaman zorlu ve acılı tedaviler geçirmekte, kendisi ve yakınları psikolojik olarak yıpranmaktadır. Bu nedenle uğranılan elem ve ıstırabın büyüklüğüne göre hakim tarafından takdiri olarak manevi tazminat miktarı belirlenmektedir. Olayın koşullarına göre işçinin yakınları için de manevi tazminat talebinde bulunulması mümkündür.
İş Kazası Raporu Maaştan Kesilir Mi?
İşçiye SGK tarafından geçici iş göremezlik maaşı bağlanmaktadır. Ancak sürekli iş göremezlik geliri genellikle işçinin ücretinin altında olmaktadır. Bu nedenle işveren işçinin istirahatte olduğu süre boyunca geçici iş göremezlik maaşını mahsup ederek işçinin ücretini ödemek zorundadır.
Sigortasız İşçi İş Kazası Geçirirse Tazminat Alabilir mi?
İşe başlayan işçinin sigortasının başlatılması işverenin yükümlülüğüdür. İşverenin bu yükümlülüğünü ihlal etmiş olması iş kazası geçiren işçinin haklarını alamayacağı anlamına gelmez. Sigortasız işçi veya yakınları hastane polisine iş kazası geçirdiğini bildirerek şikayetçi olmalı ve doktorundan raporunu iş kazası olarak düzenlemesini istemelidir. Bunlar yapılmamış olsa dahi iş kazası tespit davası açılarak, kazanın iş kazası olduğunun ispatı mümkündür.
İş Kazası İfade Değiştirme Mümkün Müdür?
Yüksek tazminatlar ödeyebileceğini ve hakkında soruşturma başlatılacağını bilen bazı işverenler olayın üstünü örtmeye çalışmaktadır. Bunun için işçiye baskı yaparak şikayetçi olmaktan vazgeçirmekte ya da işçiye bir miktar para vaat ederek iş kazası olmadığı yönünde ifade verdirmektedir. İşçi bu şekilde ifade vermiş olsa dahi dava açma ve tazminat alma hakkı mevcuttur. Zira iş hukukunda işçi lehine yorum ilkesi mevcuttur ve iş kazasının başkaca delillerle ispatı mümkündür. Bu nedenle iş kazası geçiren işçinin hastanede veya karakolda verdiği ifadesini değiştirerek, tazminat davasında başka bir ifade vermesi mümkündür.
İş Kazası Zamanaşımı Süresi Ne Kadardır?
İş kazası zamanaşımı kazanın gerçekleştiği tarihten itibaren 10 yıldır. Ancak kazanın aynı zamanda suç teşkil etmesi durumunda, zamanaşımı süresi işlenen suça ilişkin zamanaşımı süresinden az olamaz. İş kazası avukatı tarafından kısmi dava açılması halinde, zamanaşımı süresi dolmadan ıslah yoluna başvurulması gerekmektedir.
İş Kazası Geçirdim Tazminat Alabilir miyim?
Sürekli iş göremezlik geliri için en az %10 iş gücü kaybı aranmakta ise de tazminat davaları bakımından böyle bir şart bulunmamaktadır. Hemen hemen tüm iş kazalarında işçi maddi ve manevi zararlara uğramakta dolaysıyla tazminat davası açmaya hak kazanmaktadır.
İş kazalarına bakan avukatlar, kaza nedeniyle maddi ve manevi tazminat davalarının açılması, takibi ve icra yoluyla tahsili konusunda uzmandır. Kaza sonucu işçinin ölümü halinde yakınları tarafından açılacak destekten yoksun kalma tazminat davası da iş kazası avukatının uzmanlık alanlarından biridir. Bu tür davalar en iyi iş kazası avukatı aracılığıyla takip edilebilir. Zira hukukta belirli bir alanda uzmanlaşma son derece önemlidir.
Besler Hukuk Bürosu olarak uzman avukat kadromuz ile kaza geçiren işçi müvekkillerimize her türlü desteği sağlamaktayız. Uzman iş kazası avukatlarımız tarafından gerekli dava açma işlemleri hızlı ve etkili bir şekilde yerine getirilmektedir. Müvekkillerimizin hak kayıplarının önüne geçerek ve hak ettikleri tazminat tutarlarını almalarına yardımcı olmaktayız.
Kaynak: https://www.besler.av.tcalisma-alanlarimiz/is-kazasi-avukati-is-kazasi-avukatlarina-danisma/
submitted by avukatbesler to u/avukatbesler [link] [comments]


Evlilikle ilgili kadının hakları nelerdir? - atv - YouTube 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü BU BİR İSYAN VİDEOSUDUR! - YouTube 3 Korona günlerinde kadın hakları ve öneriler Fidan Ataselim Kadına Şiddete Hayır - YouTube 'ÇIĞLIKLARIM O KADAR ÇOKTU Kİ,DUYMADINIZ ! / TİYATRO /TEK PERDE (2013)Kadına Şiddetin Evresi İslamda Kadın ve Erkek Hakları Dr.Zakir NAİK Türkçe Alt yazılı Kadının adı yok tartışması... Kadın hakları mücadelesinde ... Kadın hakları ile ilgili sunum İslam'da Kadın Olmak! Dinimizde Kadın Hakları! BÖLÜM 5 ...

kadın hakları istekadin

 1. Evlilikle ilgili kadının hakları nelerdir? - atv - YouTube
 2. 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü
 3. BU BİR İSYAN VİDEOSUDUR! - YouTube
 4. 3 Korona günlerinde kadın hakları ve öneriler Fidan Ataselim
 5. Kadına Şiddete Hayır - YouTube
 6. 'ÇIĞLIKLARIM O KADAR ÇOKTU Kİ,DUYMADINIZ ! / TİYATRO /TEK PERDE (2013)Kadına Şiddetin Evresi
 7. İslamda Kadın ve Erkek Hakları Dr.Zakir NAİK Türkçe Alt yazılı
 8. Kadının adı yok tartışması... Kadın hakları mücadelesinde ...
 9. Kadın hakları ile ilgili sunum
 10. İslam'da Kadın Olmak! Dinimizde Kadın Hakları! BÖLÜM 5 ...

AKP'den önce 'kadının adı yoktu' tartışması AKP döneminde 'kadının adı maktul' oldu tepkisi Tarihte kadın hareketi ve Türkiye'de kadın mücadelesi kısa özeti. 9.sinif icin yapilan bi video😊 Pandemi’yi Önceden Bilmişti! Ünlü Astrolog Dinçer Güner Şimdi Haziran İçin Uyardı: “Çok Konuşulacak” - Duration: 45:54. Beste Uyanık 310,673 ... Hacı Abi youtube kanalından merhaba, Soru cevap şeklinde ilerlediğimiz video serimizde bugün İslamda Kadının yerini açıklamaya çalıştık. Erkeğin yerinin tart... ALMİLA TİYATRO ATÖLYESİ - 2011 Yazan&Yöneten : Mahmut YILDIRIM Oyuncu : Fatma BULUT Konu : Ülkemizde son zamanlarda meydana gelen Kadına şiddet olayları herk... Prepared and presented by: Pelin Öztürk Speaker: Mengü Özkor, Işıl Ilset Şimşek Are you subscribed to the channel? From here: https://goo.gl/X2qoRu THIS IS A... Evden çıkamadığımız koronavirüs pandemisinin olduğu dönemde tüm dünyada ve Türkiye'de kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri artıyor. Bu süreçte yetkililerin alması gereken ... kadın hakları sunum örnekleri, kadın hakları slaytı, kadın hakları şarkıları, şeriatta kadın hakları, şanışer kadın hakları, kadın hakları taksim, kadın hakları tiyatro, atv resmi youtube kanalı Abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın! Kadına Şiddete Hayır #kadınaşiddettehayır #kadınaşiddet #kadınhakları 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Gününüz Kutlu Olsun. Kadın Olarak Haklarına Sahip Çıkıp Bedenini Kimliğini Ve E...